Maarifa

MAARIFA: JE UNAFAHAMU JINSI YA KUDHIBITI HASIRA?

Je, umewahi kufanya jambo lolote baya lililotokana na hasira? Ikiwa ndivyo, makala hii itakusaidia sana.

MAMBO UNAYOPASWA KUJUA

Milipuko ya hasira inakuharibia sifa.

Mwanzoni unaweza kufikiri kwamba watu wanapaswa kuelewa kwamba wewe una hasira, Lakini unaweza kugundua kwamba ni jambo lisilofaa kufoka ovyoovyo, na kama ukiwa hivyo basi wengine watakuona kuwa wewe ni mpumbavu!

Biblia inasema hivi: “Yule anayekasirika upesi atatenda upumbavu.”—Methali 14:17.

hasira

Watu humwepuka mtu mwenye milipuko ya hasira kama wanavyokimbia volkano inayolipuka

Hasira inaweza kufanya watu wakuepuke:

“Unapokasirika unapoteza hadhi yako na heshima ambayo wengine wanayo kukuelekea, Watu hawapendi kushirikiana na watu wenye hasira. Badala yake wanawaepuka.”

Biblia inasema: “Usishirikiane na mtu yeyote mwenye mazoea ya kukasirika; wala usiende pamoja na mtu wa mifoko ya ghadhabu.”—Methali 22:24.

Unaweza kurekebisha hali hali ya hasira

Japo Si rahisi nyakati zote kudhibiti hisia zako, lakini unaweza kudhibiti maneno na matendo yako. Hakuna haja ya kulipuka kwa hasira.”

Biblia inasema hivi: “Asiye mwepesi wa hasira ni bora kuliko mwanamume mwenye nguvu, naye anayezuia roho yake ni bora kuliko mtu anayeteka jiji.”—Methali 16:32.

Angry-Black-Woman

 MAMBO UNAYOWEZA KUFANYA

1. Uwe na lengo.

Badala ya kusema, “Hivyo ndivyo nilivyo,” jitahidi kuboresha hali yako kwa kipindi fulani hususani—labda kipindi cha miezi sita. Katika kipindi hicho, andika maendeleo unayofanya. Kila mara unapokasirika, andika (1) jambo lililofanyika, (2) jinsi ulivyotenda, na (3) jinsi ambavyo ungetenda kwa njia bora zaidi na kwa nini ungetenda hivyo. Kisha azimia kutenda kwa njia hiyo bora zaidi wakati mwingine unapokasirishwa. Dokezo: Usisahau pia kuandika mambo mazuri unayotimiza! Vilevile andika jinsi unavyohisi baada ya kuonyesha sifa ya kujizuia.—Kanuni ya Biblia: Wakolosai 3:8

2. Uwe na subira.

Unapokasirishwa, usikimbilie kusema mara moja ulichokuwa ukitaka kusema. Badala yake, subiri. Shusha pumzi. unaposhusha pumzi unapata wakati wa kufikiri kabla ya kusema au kufanya jambo utakalojutia baadaye.”—Kanuni ya Biblia: Methali 21:23

10

3. Panua maoni yako.

Nyakati nyingine huenda umekasirika kwa sababu ya kufikiria upande mmoja tu wa jambo lililokupata, yaani, sehemu iliyokukasirisha wewe. Jitahidi pia kuelewa jinsi wengine wanavyohisi. Hata ikiwa watu ni wakaidi, kwa kawaida jitahidi kuelewa sababu inayowafanya watende hivyo.”—Kanuni ya Biblia: Methali 19:11

4. Ondoka, ikihitajika.

Biblia inasema hivi: “Kabla mabishano hayajalipuka, jiondokee.” (Methali 17:14) Kama andiko hili linavyoonyesha, nyakati nyingine jambo bora la kufanya hali inapokuwa mbaya ni kuondoka. Kisha, badala ya kuendelea kukazia fikira jambo hilo na hivyo kuzidi kukasirika, fanya jambo lingine. wakati mwingine kufanya mazoezi hukusaidia kupunguza mkazo na hilo litakusaidia usilipuke kwa hasira.”

5. Jifunze kusamehe.

Biblia inasema: “Fadhaikeni, lakini msitende dhambi. Semeni moyoni mwenu, . . . na kunyamaza.” (Zaburi 4:4) Kwa kweli si vibaya kukasirika. Lakini, utachukua hatua gani baada ya kukasirishwa? Ukiruhusu matendo ya wengine yakukasirishe, hiyo itamaanisha kwamba wao ndio wanaokuamulia jinsi utakavyohisi. Kwa nini usijitahidi kuonyesha kwamba wewe ni mkomavu kwa kumsamehe aliyekukosea? ” Ukifanya hivyo, utakuwa umefaulu kudhibiti hasira yako badala ya kuiruhusu hasira ikudhibiti.

 

By Empro, whatsapp: +255755038159

Like our facebook Page>>>> GospoMedia

Advertisements
Previous post

DOWNLOAD WIMBO MPYA KUTOKA KWA DOKII-NANI WA KUMUABUDU

Next post

TAZAMA VIDEO YA CAROL JACKSON-WATEULE