Maarifa

MAARIFA: FAHAMU SIRI TANO ZA KUPATA MAFANIKIO SHULENI

Wewe ungetumia maneno gani kueleza maoni yako kuhusu shule?

  • Inachosha au inasisimua?
  • Inakatisha tamaa au inathawabisha?
  • Ina mkazo au inafurahisha?

Ikiwa una maoni yasiyofaa kuhusu shule, unawezaje kurekebisha maoni hayo? Ikiwa una maoni yanayofaa kuhusu shule, unawezaje kuboresha stadi zako ili ufaidike zaidi na elimu unayopata? Tutatumia kanuni za Biblia kuzungumzia njia tano za kupata mafanikio.

1. Pata Kichocheo

102012362_univ_cnt_1_sm

Ili uchochewe kufanya jambo lolote, lazima uone jinsi jambo hilo litakavyokufaidi.

SHULE ina faida gani? Itakusaidia kupata hekima, na Biblia inasema kwamba “hekima ni ulinzi.” (Mhubiri 7:12) Jinsi gani? Ili kuelewa jambo hilo, wazia unatembea katika mtaa hatari. Ungependelea nini—kutembea ukiwa peke yako au ukiwa na kikundi cha marafiki ambao hali fulani ikitokea watakulinda? Ukiwa na elimu nzuri, ni kana kwamba una “marafiki” wengi wenye nguvu kando yako kila wakati. Marafiki hao wanatia ndani:

  • Uwezo wa kufikiri. Kwenda shuleni kunaweza kukusaidia kusitawisha kile ambacho Biblia inakiita “hekima inayotumika na uwezo wa kufikiri.” (Methali 3:21) Kupata stadi hizo kutakusaidia kutatua matatizo yako badala ya kuwatazamia wengine kila mara wakusaidie.
  • Uwezo wa kushirikiana na wengine. Biblia inawahimiza Wakristo wakuze sifa kama vile ustahimilivu na kujizuia. (Wagalatia 5:22, 23) Kuchangamana na watu wa aina mbalimbali shuleni kunakupa fursa nyingi za kukuza sifa hizo pamoja na sifa nyingine kama vile uvumilivu, heshima, na hisia-mwenzi—sifa ambazo zitakusaidia sana utakapokuwa mtu mzima.
  • Stadi utakazotumia maishani. Shule inaweza kukufundisha umuhimu wa kuwa na mazoea mazuri ya kufanya kazi, ambayo yatakusaidia kupata kazi na kuidumisha. Pia, kadiri unavyojifunza mengi kuhusu ulimwengu unaokuzunguka, ndivyo unavyojielewa vizuri na kujua mambo yaliyo muhimu kwako. (Methali 14:15) Ukiwa na usadikisho huo, utaweza kutetea kwa heshima mambo unayoamini.—1 Petro 3:15.

Jambo kuu: Kwa kuwa unahitaji elimu, hutapata faida yoyote kwa kukazia fikira mambo ambayo unachukia kuhusu shule. Badala yake, jitie motisha kwa kufikiria vichochezi vilivyotajwa hapo juu. Huenda hata ukafikiria vichochezi vingine vingi! Anza sasa kufikiria jambo linalokuchochea zaidi wewe utake kufanikiwa shuleni.

2. Fanya Mambo kwa Utaratibu

jk

Unahitaji tu jitihada kidogo ili kupanga mambo kwa utaratibu, lakini unaweza kupata faida nyingi kama vile, kuokoa wakati, kutokuwa na mkazo sana, na kupata alama za juu.

WAZIA umeenda dukani kununua kitu fulani, lakini bidhaa zote zimewekwa ovyoovyo bila mpangilio wowote. Utatumia muda gani kupata kitu unachotaka? Je, haingekuwa rahisi kukipata ikiwa bidhaa zingekuwa zimepangwa kwa utaratibu na vijia vyote vya duka hilo viwe na vibandiko vinavyoonekana waziwazi? Unaweza kutumia utaratibu huohuo kuhusu mambo yako ya shule. Jinsi gani?

3. Panga ratiba.

“Pindi moja nilisahau kabisa kufanya kazi zangu za shuleni na pia nikasahau kufanya kazi nilizopewa nyumbani kwa sababu nilienda kumtembelea rafiki yangu mwisho juma wote,” anasema Zachary, mwenye umri wa miaka 18, anayeishi Marekani. “Jumatatu, niliwasihi sana walimu wangu wanipe muda wa kumaliza kazi zangu za shule. Sasa mimi huandika orodha ya mambo ya kufanya ili niyakumbuke.”

Kuandika orodha ya mambo ya kufanya pia kumemsaidia Celestine, mwanamke anayeishi Papua New Guinea. Anasema hivi kuhusu wakati alipokuwa shuleni: “Niliandika ratiba ya utendaji wangu wote, kutia ndani kazi za shule, mitihani, na tafrija. Kufanya hivyo kulinisaidia kujua mambo ya kutanguliza na kufanya mambo kwa wakati.”

Dokezo: Andika mambo unayotaka kufanya kwenye kijitabu kidogo, au kwenye simu yako ya mkononi au kifaa kingine cha kielektroniki.

Usiahirishe.

Ni rahisi kusema, “Nitafanya jambo hilo baadaye.” Ni afadhali kufanya mambo mapema iwezekanavyo—hasa kazi za shule.

Dokezo: Uwe na zoea la kufanya kazi za shule mara tu ufikapo nyumbani, kabla ya kuwasha televisheni au kujihusisha katika burudani nyingine yoyote.

4. Panga vifaa vyako vya shule.

Umewahi kufika shuleni na kugundua kwamba umesahau kitabu au kalamu? Unaweza kuepuka tatizo hilo. Jinsi gani? “Sikuzote mimi huweka vifaa vyangu vya shule kwenye mkoba wangu mapema,” anasema Aung Myo Myat, kijana anayeishi Myanmar.

Dokezo: Weka mkoba wako wa shule ukiwa nadhifu na panga vitu kwa utaratibu ili iwe rahisi kupata kitu unachotaka.

Jambo kuu: Kufanya mambo kwa utaratibu kutakusaidia usisahau vitu, usichelewe, na uwe na wakati wa kutosha wa kufanya mambo mengine yaliyo muhimu.

Anza sasa! Fikiria sehemu ambayo wewe unahitaji kuwa na utaratibu. Kisha mwombe mzazi au rafiki madokezo ya jinsi ya kuboresha sehemu hiyo.

5. Omba Msaada

msaads

Kuwa na watu wanaoweza kukushauri na kukutegemeza ni muhimu sasa ukiwa shuleni na pia itakuwa muhimu hata zaidi utakapokuwa mtu mzima.

NI NANI wanaoweza kukusaidia ufanikiwe shuleni?

Familia.

“Nilipohitaji kusaidiwa kufanya kazi zangu za shuleni,” anasema Bruna, msichana mwenye umri wa miaka 18 anayeishi Brazili, “Baba yangu alinifafanulia habari hiyo, kisha akaniuliza maswali ambayo yalinisaidia kufikiri na kujipatia jibu mimi mwenyewe.”

Dokezo: Anza kwa kumwuliza mzazi wako alifanyaje katika somo unaloliona kuwa gumu. Ikiwa alifanya vizuri, huenda akakusaidia.

Walimu.

Walimu wengi hufurahi kujua kwamba mwanafunzi anataka kufanikiwa, na hawatasita kumsaidia.

Dokezo: Unaweza kumwambia hivi mwalimu wako, “Naona somo hili kuwa gumu, na ninataka kufanikiwa. Ungependekeza nifanye nini?”

Washauri.

Labda rafiki wa familia mwenye kutegemeka anaweza kukusaidia. Kuwa na mshauri kunaweza kuwa na manufaa mara mbili: Kwanza, utapata msaada unaohitaji; na pili, utajifunza kutafuta msaada kutoka kwa watu wengine unapouhitaji—jambo ambalo litakusaidia hata katika maisha ya utu uzima. Kwa kweli, ili mtu afanikiwe katika mambo mengi, badala ya kujitegemea tu, anahitaji msaada wa watu wengine.—Methali 15:22.

Dokezo: Waulize wazazi wako ni nani anayeweza kuwa mshauri mzuri.

Jambo kuu: Usiogope kuomba msaada!

Anza sasa! Andika majina ya watu wawili au watatu ambao ungependa kuwaiga—watu ambao unawaheshimu. Je, kuna yeyote kati yao anayeweza kukusaidia na kazi zako za shule?

Like our facebook Page>>>> GospoMedia

Advertisements
Previous post

MAARIFA: UKWELI KUHUSU TUNDA LA LIMAU(LIMAO)

Next post

Je, Ni Muhimu Kuchunguza Aina Ya Muziki Ninaosikiliza?