Connect with us

Fahamu Mambo 5 kibiblia yatakayokusaidia kuwa Baba mzuri

Maarifa

Fahamu Mambo 5 kibiblia yatakayokusaidia kuwa Baba mzuri

“Kwani nilikosea wapi?” Swali hilo lilimsumbua sana Michael, Baba mmoja anayeishi Afrika Kusini. Ingawa alijitahidi sana kuwa baba mzuri, kila mara alipofikiria kuhusu mtoto wake mwenye umri wa miaka 19 aliyeasi, alijiuliza ikiwa alifanya yote aliyoweza ili kuwa mzazi mzuri kwake.

Kwa upande mwingine, inaonekana kwamba Terry, anayeishi Hispania amefaulu kuwa baba mzuri. Mtoto wake anayeitwa Andrew, anasema hivi: “Baadhi ya mambo ninayokumbuka kuhusu maisha yangu ya utotoni ni baba yangu akinisomea, akicheza nami, na tukienda matembezi pamoja ili tu mimi na yeye tuwe pamoja. Alinifanya nifurahie kujifunza.”

Ni kweli kwamba si rahisi kuwa baba mzuri. Lakini kuna kanuni za msingi ambazo zinaweza kukusaidia. Akina baba wengi wamegundua kwamba wao na familia zao hunufaika sana wanapofuata hekima iliyo katika Biblia. Acha tuangalie baadhi ya mashauri yanayopatikana katika Biblia ambayo yanaweza kuwasaidia akina baba.

1. Tenga Wakati wa Kuwa Pamoja na Familia Yako

Wewe baba unaonyeshaje kwamba watoto wako ni muhimu? Bila shaka kuna mambo mengi ambayo wewe huwafanyia watoto wako, kujitoa, kujinyima mambo fulani ili kuwapa chakula na makao yanayofaa watoto wako. Usingefanya mambo hayo ikiwa watoto wako si muhimu kwako. Hata hivyo, ikiwa hutumii wakati wa kutosha pamoja na watoto wako, huenda wakaona kwamba kazi yako, marafiki wako, au mambo unayopenda kufanya ni muhimu kuliko wao.

Baba anapaswa kuanza kutenga wakati wa kuwa pamoja na watoto wake wanapokuwa na umri gani? Mama huanza kuwa na uhusiano na mtoto wake anapokuwa bado tumboni. Wiki 16 hivi baada ya mimba kutungwa, mtoto aliye tumboni anaweza kusikia. Wakati huo, baba pia anaweza kuanza kujenga uhusiano wa pekee pamoja na mtoto wake ambaye bado hajazaliwa. Anaweza kusikiliza mapigo ya moyo wa mtoto, kumsikia akicheza, kuzungumza naye, na kumwimbia.

Kanuni ya Biblia: 

Katika nyakati za Biblia, wanaume walipaswa kuwafundisha watoto wao. Akina baba walitiwa moyo watumie wakati na watoto wao kwa ukawaida, kama inavyoonyeshwa na Biblia kwenye andiko la Kumbukumbu la Torati 6:6, 7, linalosema hivi: “Maneno haya ninayokuamuru leo lazima yawe moyoni mwako; nawe uyakazie kwa mwana wako na kuyasema unapoketi katika nyumba yako na unapotembea barabarani na unapolala na unapoamka.”

2. Baba Wazuri Wanajua Jinsi ya Kuwasiliana

Jifunze kusikiliza kwa utulivu bila kuhukumu

Ili uwasiliane kwa njia nzuri na watoto wako, lazima uwe msikilizaji mzuri. Unapaswa kusitawisha uwezo wa kusikiliza kwa utulivu.

Ikiwa watoto wako watahisi kwamba utakasirika na kuwahukumu, hawatajihisi kuwa huru kukueleza yaliyo katika mioyo yao. Lakini ukisikiliza kwa utulivu, unawaonyesha kwamba unawajali kiukweli. Ukifanya hivyo, yaelekea watakuambia mawazo na hisia zao za ndani.

Kanuni ya Biblia: 

Hekima inayopatikana katika Biblia imethibitika kuwa yenye manufaa katika sehemu nyingi za maisha. Kwa mfano, Biblia inasema: “Kila mtu lazima awe mwepesi kuhusu kusikia, si mwepesi wa kusema, si mwepesi wa ghadhabu.” (Yakobo 1:19) Akina baba wanaofuata kanuni hii ya Biblia hufanikiwa kuwasiliana na watoto wao kwa njia nzuri.

 3. Toa Nidhamu kwa Upendo na Uwapongeze

Hata wakati ambapo unahisi umekasirika, nidhamu unayotoa inapaswa kuonyesha kwamba unampenda mtoto na unajali maisha yake kwa siku zijazo. Nidhamu inamfanya mtoto kupokea ushauri, kumrekebisha, kumwelimisha, na kumwadhibu inapohitajika.

Isitoshe, nidhamu inakuwa na matokeo zaidi ikiwa baba ana desturi ya kuwapongeza watoto wake. Methali ya agano la kale inasema hivi: “Neno linalosemwa wakati unaofaa ni kama matunda ya mtofaa ya dhahabu kwenye chombo cha fedha kilichopambwa.” (Methali 25:11) Pongezi humsaidia mtoto kukuza sifa nzuri. Watoto hujiheshimu wanapoona kwamba wazazi wao wanawajali na kuwathamini. Baba anayetumia kila fursa kuwapongeza watoto wake atawasaidia wajiheshimu na kuwachochea kutenda yaliyo sawa.

Kanuni ya Biblia: 

“Enyi akina baba, msiwe mkiwakasirisha watoto wenu, ili wasivunjike moyo.”— Wakolosai 3:21.

4. Mpende na Kumheshimu Mke Wako

Jinsi baba anavyomtendea mke wake kutakuwa na uvutano mzuri au mbaya kwa watoto wake. Wataalamu wa malezi ya watoto wanasema hivi: “Moja ya mambo bora ambayo baba anaweza kuwafanyia watoto wake ni kumheshimu mama yao. . . . Baba na mama wanaoheshimiana na kuacha watoto wao waone jambo hilo huwafanya watoto wawe na furaha na wahisi wanapendwa.”— The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. 

Kanuni ya Biblia: 

“Enyi waume, endeleeni kuwapenda wake zenu, . . . Kila  mtu mmoja-mmoja kati yenu na ampende hivyo mke wake kama vile anavyojipenda mwenyewe.”— Waefeso 5:25, 33.

5. Tumia Hekima Kutoka kwa Mungu

Akina baba wanaompenda Mungu kutoka moyoni wanaweza kuwapa watoto wao urithi wenye thamani, yaani, uhusiano wa karibu pamoja na Baba yao wa mbinguni.

Baada ya kufanya kazi ngumu ya kuwalea watoto wake sita kwa miaka mingi, Antonio, alipokea barua hii kutoka kwa mmoja wa binti zake: “Baba mpendwa, nilitaka kukushukuru kwa kunilea na kunifundisha kumpenda Mungu, kujipenda mwenyewe, na kumpenda jirani yangu, yaani, ulinisaidia kuwa mtu mwenye upendo na Imani. Ulinionyesha kwamba unampenda Mungu na kwamba unanijali. Asante Baba kwa kumtanguliza Yesu maishani mwako na kuwaona watoto wako kuwa zawadi kutoka kwa Mungu!”

Kanuni ya Biblia: 

“Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo lazima yawe moyoni mwako.”—Kumbukumbu la Torati 6:5, 6.

Ni wazi kwamba kuwa baba kunahusisha mengi zaidi ya mambo hayo matano, na hata ukijitahidi kiasi gani, hutakuwa baba mkamilifu. Lakini ukijitahidi kutumia kanuni hizo kwa upendo na Imani, unaweza kuwa baba mzuri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Maarifa

To Top