Samahani! ukurasa huu upo kwenye matengenezo, utakuwa hewani baada ya kukamilika… Tafadhali endelea kusubiri.